Patiëntervaringsonderzoek Flevoland

In de zomer van 2018 is er onder huisartsenpraktijken in de regio Flevoland een patiëntervaringsonderzoek gehouden. Voor dit onderzoek zijn patiënten bevraagd die ketenzorg ontvangen in het kader van diabetes, COPD en VRM. In totaal zijn 800 uitnodigingen verstuurd, de respons was 34%. Gemiddeld is het cijfer 8,3 gegeven. De uitkomsten, conclusies, aanbevelingen en verbeterpunten vindt u in deze rapportage.