Zwolle

Zorggroep Zwolle heeft met verzekeraars een bedrag per patiënt afgesproken. Voor dit bedrag wordt bijna alle zorg voor een patiënt die is opgenomen in de keten diabetes, COPD of VRM betaald. De ene patiënt zal meer zorg nodig hebben dan de andere. Daarom wordt uitgegaan van de gemiddelde zorgbehoefte bij diabetes, COPD of VRM.

De volgende zorg valt binnen het tarief van de ketenzorg:

  • De zorg van uw huisartsenpraktijk voor uw diabetes, COPD of in het kader van VRM
  • De zorg van uw diabetesverpleegkundige of diëtist voor uw diabetes, COPD of in het kader van VRM
  • De twee- of driejaarlijkse oogfoto.

Dit betekent dat deze kosten niet van invloed zijn op het eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw huisarts voor welke keten (diabetes en/of COPD en/of VRM) hij/zij een contract heeft afgesloten met Medrie, of u 'in de keten bent opgenomen' en in hoeverre een en ander in uw situatie wordt vergoed.

Met de volgende zorgverleners hebben we wel samenwerkingsafspraken, maar geen financiële afspraken:

  • Voetzorg geleverd door podotherapeuten of pedicures.

Dat betekent dat in die gevallen de kosten van deze zorgverlening eerst worden verrekend met uw eigen risico.

Van uw zorgverzekeraar ontvangt u elk kwartaal een overzicht dat er een bepaald (keten)bedrag is betaald aan Zorggroep Zwolle. Dit heeft te maken met het tarief dat voor elke patiënt is afgesproken. Let op: dit is dus geen rekening, dit overzicht wordt u toegestuurd ter kennisgeving.