Kosten en eigen risico

De zorggroep heeft voor de financiering van de zorg met verzekeraars een bedrag per patiënt afgesproken. Voor dit bedrag wordt bijna alle zorg voor een patiënt die is opgenomen in de keten diabetes, COPD of VRM betaald. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico bij uw zorgverzekering. 

Daarnaast maakt de zorggroep samenwerkingsafspraken met bijvoorbeeld podotherapeuten, apothekers of fysiotherapeuten. De kosten van die zorgverlening vallen wel onder uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar stuurt u ter informatie elk kwartaal een overzicht van de bedragen die betaald zijn aan de zorggroep.