Innoveren is van belang om de huisartsenzorg in de Medrie-regio toekomstbestendig te maken en te houden. Medrie onderstreept dit belang en helpt dan ook met innoveren. Innoveren is leuk, geeft energie, maar vraagt ook om energie, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en bovenal een gestructureerde werkwijze. Een gestructureerde werkwijze draagt bij aan de slagingskans van de innovatie. Uit onderzoek weten we dat minimaal 80% van de innovaties mislukt en/of stranden in de opstart of pilotfase. De ambitie van Medrie is om dit percentage te verlagen door methodisch te innoveren.

Waarom schakel ik Medrie in voor ondersteuning, kan ik dat niet zelf?!

Het uitgangspunt is wat de klant zelf kan en wil, doet de klant zelf. Zoals beschreven bij de Medrie Innovatie Methode draagt methodisch innoveren bij aan de slagingskans. Het juist doorlopen van dit proces is hierbij van groot belang. Medrie heeft expertise op dit gebied en biedt de ondersteuning graag aan in afstemming met de klant. Ook kan Medrie adviseren bij vragen rondom de financiering van dit proces en/of nieuwe producten. Kortom, Medrie biedt maatwerk in ondersteuning, gericht op een energie gevend innovatieproces met de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in het vizier!