Thema 1: Toegang en gemak

Trend

 • Toegang en gemak in het regisseren van gezondheid is een eis van de inwoner. 24/7, snel en laagdrempelig.
 • Contact met de zorgprofessional zal veelal online worden. Dus digitaal, tenzij…
 • De technologische ontwikkelingen maken mogelijk dat de zelfredzaamheid van mensen vergroot
  wordt.
 • De rol van domotica in huis gaat toenemen.
 • Door de opkomst van de technologie en de groeiende behoefte aan IoT en big data expertise is er een grote vraag naar professionals met goede digitale vaardigheden.

Innovatie

 • Digitaal contact tussen zorgverlener en patiënt.
 • Digitaal contact tussen zorgverleners, de juiste informatie op de juiste plek m.b.v. digitale infrastructuur.
 • De patiënt heeft inzage en grip op het delen van zorggegevens.
 • Zorg flexibel beschikbaar voor de patiënt.
 • Digitaliseren en automatiseren bedrijfs-/praktijkvoering.