Over Medrie

Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. We faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Op dit moment ondersteunen we met 215 medewerkers (89,1 fte) zo’n 280 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten.

Onze missie
Medrie werkt voor huisartsen. Wij initiëren, stimuleren en ondersteunen samenwerking in van het werkgebied van Medrie. Met elkaar dragen wij bij aan duurzame zorg en gezondheid. Wij signaleren kansen en helpen vernieuwingen te realiseren.

Medrie in vogelvlucht
Het animatiefilmpje Wij zijn medrie vertelt in anderhalve minuut waar wij ons mee bezighouden. 

Organogram

Aandeelhouders 
De aandelen van Medrie zijn in handen van de besturen van Huisartsenvereniging Regio Zwolle, Huisartsencoöperatie Flevoland en Coöperatie Huisartsenvereniging voor Regio, Initiatief en Samenwerking. De bestuursleden van deze organen treden op namens de huisartsleden. Verder lezen

Raad van commissarissen 
Medrie heeft een onafhankelijke raad van commissarissen. Die houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en het gevoerde beleid. De raad gaat na of Medrie op passende wijze uitvoering geeft aan zijn taken. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Dat zijn in alfabetische volgorde:

  • mevrouw drs. S.G. Kuin 
  • de heer drs. M. Verweij
  • de heer drs. B. van der Weide
  • mevrouw drs. E.I. de Wit
  • de heer dr. E.N.A. Zuiderwijk.

Het toetsingskader van de raad van commissarissen richt zich op de doelstellingen (o.a. kwaliteit van zorg) en maatschappelijke relevantie. De bevoegdheden en invulling zijn conform de Governancecode Zorg.

Raad van bestuur
Medrie heeft een eenhoofdige raad van bestuur: de heer ir. Ph.J. van Klaveren, voorzitter.
Elke regio heeft een eigen regiomanagement, bestaande uit een regiohuisarts en een regiomanager.