Waardevolle klankbordgroep 'Toekomst Chronische Zorg' met leden uit de kwaliteitsteams op 7 juli jl.

Tags: Flevoland, Hardenberg, Zwolle
23-07-2021

Op 7 juli was de online klankbordgroep “Toekomst Chronische Zorg”. In een eerdere bijeenkomst met huisartsen en praktijkmedewerkers op 30 juni is vanuit landelijke trends en ontwikkelingen verkend hoe de werkwijze in de praktijk eruit zou moeten zien rondom chronische zorg en vervolgens wat de ondersteuningswensen zijn van de huisartsenpraktijken. Het doel van de bijeenkomst op 7 juli met de klankbordgroep was het inhoudelijk toetsen en verder specificeren van de input verzameld op 30 juni.

 

Wij kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. In totaal hebben uit de kwaliteitsteams DM, COPD, VRM en OZ 7 (kader)huisartsen, 4 praktijkondersteuners, 3 (kader)apothekers, 2 long- en 1 diabetesverpleegkundige(n), 1 specialist ouderengeneeskunde, 1 diëtist en 1 afgevaardigde van de cliëntenraaddeelgenomen. Tijdens de bijeenkomst hebben we landelijke ontwikkelingen - die in de bijeenkomst op 30 juni door Mark Pul, voorzitter LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland/Vechtdal zijn toegelicht – met elkaar besproken. Melanie Kok heeft vervolgens voorbeelden gegeven van regionale projecten in dit kader (op 30 juni toegelicht door Kristel Schrijver die als innovatiestrateeg nauw betrokken is bij deze projecten).

Toen was het tijd om de opbrengst van de bijeenkomst op 30 juni met elkaar te bespreken en aan te vullen in kleinere groepen. Zowel de werkwijze in de praktijk als de wensen rondom ondersteuning door Medrie zijn aan bod gekomen. De klankbordgroep beaamde in grote lijnen de werkwijze in de praktijk zoals  geschetst tijdens de bijeenkomst op 30 juni. Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten vindt u op de Connectgroep Toekomst Chronische Zorg. Hier vindt u ook het programma van de bijeenkomst.
(Geen toegang tot Connect? Mail naar zwolle@medrie.nl, dan sturen wij u de samenvatting toe).

Inspireert dit tot meer / andere inzichten, wij ontvangen uw input graag door middel van een mail aan zwolle@medrie.nl of via de Connectgroep Toekomst Chronische Zorg