VRM groene groep

Tags: Flevoland
17-01-2022

De VRM patiënten in het KIS zijn in 2020/2021 door de praktijken omgezet van primair/secundair naar risicocategorie rood/oranje/groen.

Medrie heeft nu met Zilveren Kruis een afvloeiingsregeling kunnen afspreken voor deze zogeheten groene groep. Dit betreft dus de groep patiënten die destijds volgens het principe primair/secundair is geïncludeerd in de keten VRM en bij omzetting naar risicocategorie volgens de herziene CVRM standaard in laag tot matig risico valt. Deze groep valt buiten de inclusiecriteria voor ketenzorg, maar met Zilveren Kruis is overeengekomen dat deze groep die al eerder is opgenomen in de ketenzorg hierin mag blijven. Deze groep behoeft dus niet te worden gestaakt. Deze bestaande patiënten met laag/matig risico kunnen ketenzorg blijven ontvangen zoals ze gewend zijn en de huisartsenpraktijk blijft hier ketenzorggelden voor ontvangen. Deze groep zal door de jaren heen steeds kleiner worden, omdat nieuwe patiënten met een laag tot matig risico niet langer geïncludeerd mogen worden in de VRM ketenzorg.