Voetzorg Antonius Ziekenhuis - Sneek

Tags: Flevoland
19-02-2020

Diabetespatiënten met ulcera kunnen worden verwezen via de afdeling chirurgie.

Zo nodig worden aanpalende specialismen (dermatologie, revalidatie, gipsverbandmeester, orthopedisch schoenmaker, internist, diabetesverpleegkundige, psycholoog) ingeschakeld; zo nodig i.o.m. verwijzers. Er wordt momenteel een multidisciplinair overleg ingericht waarin complexe wonden gezamenlijk besproken worden, dit verlaagt de drempel voor tijdig escaleren van de zorg; het doel is om chroniciteit van de wonden te voorkomen. Complexe vasculaire ingrepen vinden in het MCL plaats. De afspraken zijn in het zorgprogramma geplaatst, zie podotherapeut, stroomschema samenwerking met Antonius Ziekenhuis Sneek (AZS). De afspraken met het St Jansdal (SJD) staan in een apart stroomschema vermeld.