Verrekening niet-geleverde zorg 2020

Tags: Zwolle, Flevoland, Hardenberg
06-07-2020

Naar aanleiding van de Covid-19 uitbraak begin dit jaar krijgt Medrie momenteel veel vragen omtrent de verrekening van niet-geleverde zorg over 2020. Recent is in samenspraak met Zilveren Kruis het volgende hierover afgestemd.

In de NHG zorgstandaarden voor ketenzorg staat dat een patiënt minimaal één keer per jaar gezien moet worden. In de contracten voor ketenzorg gaat Medrie ervan uit dat de zorg conform deze richtlijn geleverd wordt. Dit zal in 2020 niet anders zijn en daarom is in samenspraak met Zilveren Kruis besloten dat er minimaal een controle (bij voorkeur een jaarcontrole) dient te hebben plaatsgevonden in 2020 (kwartaal- en/of tussentijdse controles die ten gevolge van de Covid-19 uitbraak niet hebben plaatsgevonden, hoeven niet te worden “ingehaald”). Dit betekent dus nog steeds dat wij alleen het ketentarief betalen als er (minimaal) in 2020 één consult plaats heeft gevonden (waarbij vervanging door een digitale vorm uiteraard is toegestaan) én dit consult geregistreerd is in het KIS. Voor de verrekening wordt  dus gekeken of een patiënt die langer dan één jaar in zorg is bij de huidige hoofdbehandelaar, een geregistreerd consult in 2020 in Portavita heeft.

Wanneer er vragen zijn, kunt u contact opnemen via het regiosecretariaat (zwolle@medrie.nl, hardenberg@medrie.nl of flevoland@medrie.nl).