Verandering financieringsstructuur POH S module

Tags: Hardenberg, Zwolle, Flevoland
13-01-2022

Sinds 1 januari 2022 is de wijze waarop de POH-S door Zilveren Kruis wordt gefinancierd veranderd. De afgelopen weken heeft Medrie veel vragen ontvangen over de bekostiging en declaratiemogelijkheden van de POH-S.

Sinds 1 januari 2022 is de wijze waarop de praktijkondersteuner door Zilveren Kruis wordt gefinancierd veranderd. De afgelopen weken heeft Medrie veel vragen ontvangen over de bekostiging en declaratiemogelijkheden van de POH-S. In dit kader willen we u graag verwijzen naar het inkoopbeleid huisartsenzorg, de korte toelichting van Zilveren Kruis op de POH-S, de Rekentools Zilveren Kruis en de Toelichting op rekentool POH-S voor 2022 van de LHV.

Daarnaast is de verwachting dat de LHV begin week 3 een Frequently Asked Question (FAQ) lijst publiceert. Medrie en LHV hebben daarbij de samenwerking opgezocht door vragen te bundelen. Zodra deze beschikbaar is delen we dit met u. Mochten er in de tussentijd vragen zijn dan willen wij u vragen om daarover rechtstreeks contact op te nemen met Zilveren Kruis of met Peter Izeboud van de LHV (P.izeboud@lhv.nl).

Vooruitlopend hierop beantwoorden we al wel vast twee vragen:

Welke consulten mag een praktijkondersteuner wel en niet declareren per 1 januari 2022?

Voor elke patiënt die is geïncludeerd in de keten VRM, DM of COPD (en waarvoor dus in het KIS wordt geregistreerd) mag geen consult worden geboekt.

Voor die patiënten ontvangt u het ketenzorgbedrag voor de ketenzorg-gerelateerde consulten. Voor de volledigheid merken we op dat bijvoorbeeld in geval van een ontregeling van de bloeddruk bij een VRM ketenpatiënt of glucose bij een DM patiënt de (vervolg-)consulten niet apart mogen worden gedeclareerd. Dit zit al verdisconteerd in het tarief.

Wanneer ketenzorg-patiënten worden gezien voor een andere zorgvraag, kan voor dat betreffende consult wel worden gedeclareerd.

Voor alle andere consulten kan worden gedeclareerd, u kunt hierbij denken aan:

  • Pre-diabetespatiënten;
  • Nieuwe VRM patiënten met laag/matig risico (groene groep) hetgeen u registreert in uw HIS. (Let op: voor de huidige geïncludeerde groene groep in het KIS wordt het ketentarief betaald);
  • SMR consulten voor niet-ketenzorgpatiënten;
  • Astma;
  • Ouderenzorgconsulten;
  • Andere M&I verrichtingen zoals bv E/A index of 24uurs BDM. Dit is gelijk aan andere jaren;
  • Andere gedelegeerde zorg*.

Naast een consult wordt 15% van de uren voor andere consulten vergoed als indirecte tijd vanuit de POH-s module.

Inregelen declaratiemogelijkheid HIS

In het HIS moet worden ingeregeld dat een praktijkondersteuner ook daadwerkelijk kan boeken. Als u in het verleden nultarieven bij de POH-S had staan, dan moet u dit aanpassen. Uitgezonderd voor ketenzorg natuurlijk. Voor vragen hieromtrent verwijzen we u naar uw HIS leverancier, die dit dient te faciliteren. Zolang dit nog niet is ingeregeld adviseren wij u bij te houden welke apart te declareren consulten uw praktijkondersteuner verricht zodat u dit consult later alsnog kunt boeken.

*) Veel POH-S zijn verpleegkundige en BIG geregistreerd. Zij kunnen gedelegeerde patiëntenzorg bieden. Te denken valt aan bijvoorbeeld anticonceptie spreekuur, menopauze/vrouwenspreekuur, SOA consulten en palliatieve zorg.