Systemisch werken voor de POH-GGZ

Tags: Zwolle, Hardenberg, Flevoland
15-02-2024

In de dagelijkse praktijk van de POH-GGZ staat behandeling van patiënten vaak in relatie tot diens (leef)omstandigheden. Denk hierbij aan situaties zoals het omgaan met huiselijk geweld binnen partnerrelaties en gezinnen.

In dergelijke gevallen is kennis van symptomen niet altijd toereikend voor een effectieve aanpak. Deze cursus biedt praktische handvatten voor systemisch werken.