Start pilot digitalisering verwijzing Huisartsenpost Hardenberg naar spoedeisende hulp ziekenhuis

Tags: Hardenberg
15-07-2020

Vandaag (15 juli) start de pilot 'Digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp' op de Huisartsenpost Hardenberg en de spoedeisende hulp van het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Deze pilot is één van de twee pilots die de Vereniging van Zorgaanbieders (VZVZ) deze zomer start met deze nieuwe zorgtoepassing.  

Doel van de pilot 
De pilot dient als test voor het digitaal versturen en verwerken van verwijzingen van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp. Dit betekent dat wanneer de waarnemend huisarts een patiënt naar de spoedeisende hulp verwijst, de bevindingen en metingen van de huisartsenpost direct in het elektronisch patiëntendossier van de spoedeisende hulp komen. De medewerkers van de spoedeisende hulp hoeven geen gegevens meer over te typen of te kopiëren. Hiermee is de informatie direct beschikbaar en bespaart kostbare tijd. Bovendien wordt de kans op fouten een stuk kleiner.

Evalueren
De uitwisseling van deze informatie verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP), waar alle huisartsenposten en ziekenhuizen op zijn aangesloten. VZVZ beheert het Landelijke Schakelpunt en faciliteert de uitwisseling van medische gegevens. De pilot duurt drie maanden. Daarna wordt de uitwisseling geëvalueerd. Als uit de evaluatie een positief advies volgt, dan stellen de deelnemende leveranciers de nieuwe mogelijkheid tot uitwisseling tussen huisartsenposten en spoedeisende hulp breder beschikbaar. 
De opgedane ervaringen worden gebruikt om ook andere zorgaanbieders te ondersteunen bij het digitaliseren van de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp én om uiteindelijk tot een succesvolle landelijke uitrol te komen.

Nieuwe stap in verdere digitalisering spoedzorg Medrie Huisartsenpost Hardenberg en Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis 
Het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis ontvangt al twee jaar digitale vooraankondigingen en overdrachten vanuit de ambulance. Met deze pilot wil het ziekenhuis de digitalisering verder doorvoeren en ook de overdracht vanuit de huisartsenpost digitaliseren. Zo wordt het hele proces van spoedeisende hulp efficiënter en veiliger gemaakt. Samen met CGM, ChipSoft en VZVZ, hebben Huisartsenpost Hardenberg en het Saxenburgh Röpcke Zweers Ziekenhuis in relatief korte tijd alles in gereedheid gebracht om deze zomer te kunnen starten.

Extra impuls voor programma ‘Gegevensuitwisseling in de acute zorg’
Deze pilot sluit aan bij het nieuwe programma ‘Gegevensuitwisseling in de acute zorg’ dat VZVZ samen met Nictiz voorbereidt in opdracht van InEen en de Patiëntenfederatie. Dit programma is bedoeld om gecoördineerd versnelling aan te brengen in de vele projecten die nu lopen ten behoeve van de acute zorg.