Overgang VRM-zorg volgens nieuwe NHG-standaard

Tags: Flevoland, Hardenberg
17-03-2020

In mei 2019 is de nieuwe NHG standaard Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) uitgekomen.

Vervolgens is er ook een nieuwe set inclusie- en exclusie criteria van InEen tot stand gekomen in samenspraak met de NHG, vertegenwoordigers van de HartVaatHAG en zorgverzekeraars/ZN. Medrie heeft met Zilveren Kruis afgesproken dat het jaar 2020 wordt gebruikt als overgangsjaar van de huidige VRM-ketenzorg naar VRM-zorg conform de nieuwe NHG standaard. Vanuit Medrie willen we u ondersteunen om deze overgang ook voor uw praktijk soepel te laten verlopen. Hieronder leest u hoe.

1. Handleiding CVRM-ketenzorg

In deze handleiding leest u hoe u de patiëntenpopulatie volgens de nieuwe inclusiecriteria kunt includeren.

We begrijpen dat het momenteel een rare tijd is, ketenzorg wordt veelal opgeschort. Enerzijds geeft dit misschien tijd om dit soort ’klussen’ te doen, anderzijds wordt er wellicht de komende periode wel een heel ander beroep op u gedaan of is er sprake van ziekte.  In de praktijk wordt natuurlijk bepaald wat nu prioriteit heeft.

2. Scholingen CVRM-ketenzorg

In 2019 zijn scholingen gegeven in het kader van de nieuwe NHG standaard CVRM. In de loop van dit jaar wordt door Medrie deze scholing opnieuw georganiseerd. Per praktijk ontvangt u binnenkort ook nog het boek CVRM in de huisartsenpraktijk.

3. CVRM-protocollen in Portavita

Sinds kort is het mogelijk de huidige geïncludeerde (primaire en secundaire preventie) patiënten om te zetten naar een risicocategorie. De nieuwe scoretabel volgt nog. Naar verwachting is Portavita in mei 2020 helemaal klaar. In het Opleverdocument 4.41.0 Portavita HMP februari 2020. In hoofdstuk 3 vindt u meer informatie over de risicocategorie. 

4. Financieel CVRM beleid in 2020

2020 is een overgangsjaar waarbij de financiële afspraken omtrent CVRM ketenzorg conform 2019 zijn. Dit jaar zullen we in kaart brengen wat de impact is op inclusie in de VRM ketenzorg en wat de financiële consequenties zijn voor de contractering van 2021.