Nieuw Stoppen met roken formulier beschikbaar

Tags: Flevoland, Hardenberg
11-11-2019

Vanaf nu is het landelijk aanvraagformulier stoppen met roken zorg beschikbaar.

Dit formulier kan gebruikt worden bij het starten van de Stoppen met roken zorg bij alle zorgverzekeraars. Het doel van het formulier is het uniformeren en vergemakkelijken van de stoppen met roken zorg, zodat deze zorg zo laagdrempelig mogelijk kan worden verleend en zoveel mogelijk mensen stoppen met roken. Als rokers stoppen met roken belonen ze hiermee zichzelf met een langer en gezonder leven. Ook helpen ze de toekomstige generatie om rookvrij op te groeien. In het preventieakkoord Roken is de doelstelling vastgesteld dat in 2040 minimaal 95% van de Nederlandse bevolking niet rookt en dat de Rookvrije Generatie wordt bereikt. Vanaf 2020 is het extra aantrekkelijk om te stoppen met roken omdat het wagen van een stop met roken poging dan is vrijgesteld van het eigen risico.Het formulier is ontwikkeld en vastgesteld door het Partnership Stop met Roken, Zorgverzekeraars Nederland en de Long Alliantie Nederland. Het formulier is voor het eerst uitgebracht in 2014. Het is geen verplichting dit formulier te gebruiken. Het formulier is hier te vinden. Scheurblokken kunnen worden aangevraagd via info@longalliantie.nl

Let op: voor patiƫnten die zijn opgenomen in ketenzorg (DM, COPD, VRM) mag Stoppen met roken niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit is namelijk al opgenomen in het tarief dat wordt ontvangen voor de ketenzorg.Wanneer voor ketenpatienten per abuis toch SMR (of bv voor COPD patiƫnten een spirometrie) wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar wordt de declaratie door Medrie bij de verzekeraar voor het ketenbedrag geheel afgewezen. Voor alle partijen kost het dan veel tijd en moeite om e.e.a. terug te draaien. Dus graag uw aandacht hiervoor.