MTVP - SOLK/ALK

Tags: Zwolle, Hardenberg, Flevoland
27-02-2024

Eén interventie in ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ is een training rondom SOLK/ALK. Een training om deze groep patiënten sneller en beter te kunnen helpen.

Veel patiënten met langdurige lichamelijke klachten (waarvoor geen medische verklaring is) voelen zich niet serieus genomen door hun dokter. Tegelijkertijd voelen artsen zich vaak tekortschieten in hun medisch handelen, of zij kunnen de klachten niet aanvaarden als reëel. (Uit Leidraad ‘Meer Tijd voor de Patiënt' 2023). Carine den Boer heeft een succesvolle training ontwikkeld voor huisartsen en POH GGZ.