MTVP Online intervisie kernelementen

Tags: Zwolle, Hardenberg, Flevoland
16-01-2024

Alle aan MTVP-deelnemende praktijken zijn verplicht om deel te nemen aan intervisie rondom MTVP. Dit is een landelijke verplichting met als doel om een lerende omgeving te creëren met elkaar.

Alle praktijken die in hun praktijkplan hebben aangeven dat ze willen aansluiten bij deze MTVP-intervisie worden uitgenodigd om in te schrijven. Er worden drie online MTVP-intervisies georganiseerd door Medrie. Op elk moment staat één kernelement centraal.


Deelnemers gaan in gesprek over de interventies rond dit kernelement. Het doel van deze momenten is praktisch van aard: het uitwisselen van ervaringen, het inventariseren van knelpunten, ondersteuning door het laten zien van best practices en kaderen van werkprocessen. Daarnaast stimuleert het om een visie te ontwikkelen op een nieuwe manier van werken en het inzicht dat alles met elkaar samenhangt. Het is een proces en het zijn geen losse interventies.

Meer informatie en inschrijven:

MTVP Online intervisie kernelementen - Scholingsportal - Medrie