Kaderopleiding Astma en COPD

Tags: Flevoland
20-04-2020

De COVID19-pandemie raakt de longzorg en zal mogelijk tot een nieuwe groep longpatiënten leiden.

Daarnaast verschijnen in 2020 updates van de NHG Standaarden Astma en COPD. Het bijhouden en implementeren van alle nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. De zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Als kaderhuisarts bent u dan ook hard nodig om daar bij  te helpen.
Zoekt u verdieping én verbreding? En heeft longzorg uw interesse? Dan is de kaderopleiding Astma en COPD iets voor u.

Verdieping en verbreding
De opleiding biedt u verdieping in de diagnostiek en behandeling van astma en COPD. U leert meer over spirometrie, de rol van medicatie, ziektelast, allergie, verslaving, co-morbiditeiten, voeding, beweging en nog veel meer. U leert wat u als huisarts zelf kunt doen om de beste zorg te leveren en wanneer u doorverwijst naar de specialist. Maar door de opleiding verbreedt u zich ook. U leert vaardigheden die uw werk als huisarts nog leuker maken. Denk bijvoorbeeld aan presentatie- en onderhandelingsvaardigheden, project- en time management, advies geven, of snel opzoeken en begrijpen van wetenschappelijke literatuur.

Verbetering zorg
Met de kennis en de vaardigheden die u leert in de opleiding verbetert u de zorg in uw eigen praktijk. Uw collega’s zullen bij u terecht kunnen met hun vragen over de longzorg. Als kaderhuisarts bent u ook actief in een zorggroep die voor u de opleiding (deels) betaalt. De zorggroep biedt u plek om met de opdrachten uit de opleiding aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door scholingen te geven, projecten te starten met andere disciplines en consultatie te bieden aan huisartspraktijken. Tijdens de onderwijsdagen bespreekt u de voortgang met uw collega-cursisten en de docenten die u graag weer een stapje verder helpen. Als kaderhuisarts bent u lid van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), het netwerk van kaderartsen. De CAHAG beslist mee over landelijk beleid op het gebied van longzorg, denkt mee met nieuwe richtlijnen, ontwikkelt scholingen en organiseert netwerkbijeenkomsten waar u uw collega kaderartsen treft.

De opleiding 
De opleiding duurt twee jaar en vraagt een investering (studiebelasting) van gemiddeld één dag per week. De opleiding bevat circa 20 onderwijsdagen. Deze vinden één keer per maand plaats op woensdag.

Toelatingseisen
Van u als deelnemer wordt het volgende verwacht:

  • U heeft ervaring als huisarts
  • U heeft affiniteit met astma en COPD
  • U bent bereid om na de opleiding een centrale rol te spelen in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van astma en COPD zorg in uw eigen regio en/of op landelijk niveau, gedurende 0.5 – 1 dag per week.

Kosten en accreditering 
De prijs van de kaderopleiding bedraagt (afhankelijk van het aantal deelnemers per lichting) circa € 10.000,-. De kaderopleiding is geaccrediteerd voor 40 uur per afgerond studiejaar. Indien u de opleiding succesvol afrondt, ontvangt u een certificaat en wordt u ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) als 'Kaderhuisarts Astma en COPD'.

Wie verzorgt de kaderopleiding 
Deze kaderopleiding wordt verzorgd door de Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de COPD & Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG).

Plaats 
De eendaagse bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum Soeterbeeck in Ravenstein.

Meer informatie en aanmelding 
Meer informatie over de Kaderopleiding Astma en COPD vindt u op de website van Radboud UMC.

Na aanmelding volgt een telefonische intake met u om kennis te maken en de verwachtingen te bespreken. Voor vragen over de kaderopleiding kunt u contact opnemen met de coördinator van de opleiding. U kunt zich aanmelden voor de zevende lichting (startdatum september 2020) door een sollicitatiebrief met curriculum vitae per email te sturen naar:

Dr. Erik Bischoff, huisarts 
Email: Erik.Bischoff@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024-3665068
Coördinator Kaderopleiding Astma en COPD ‘Lucht via lijnen'