Geslaagde bijeenkomst Toekomst Chronische Zorg met huisartsen, POH’s en praktijkmedewerkers op 30 juni jl.

Tags: Zwolle, Flevoland, Hardenberg
15-07-2021

Op 30 juni was de online bijeenkomst “Toekomst Chronische Zorg”. Het doel was input verzamelen van de zorgprofessionals werkzaam in huisartsenpraktijken, in het licht van de landelijke en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de chronische zorg binnen de huisartsenpraktijk.
Welke ambities hebben de zorgprofessionals in de huisartsenzorg rondom de begeleiding van patiënten met chronische zorgvragen? Welke ondersteuning vanuit Medrie is hierbij wenselijk?

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met veel enthousiaste deelnemers. In totaal hebben 16 huisartsen en 36 POH’s/verpleegkundigen/assistentes en managers deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst heeft Mark Pul, voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevoland/Vechtdal en huisarts in Doornspijk, de landelijke ontwikkelingen toegelicht. Kristel Schrijver is vervolgens wat dieper ingegaan op regionale projecten in dit kader. Daarna was het tijd om in gesprek te gaan met de deelnemers middels break out rooms. We hebben met elkaar doorgepraat over onder andere positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg, integratie van zorgprogramma’s, samenwerken zowel in de praktijk als met ketenpartners, ict-mogelijkheden en welke ondersteuningswensen er zijn. Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten vindt u op de connectgroep Toekomst Chronische Zorg. Hier vindt u ook het programma van de bijeenkomst.
(Geen toegang tot connect? Mail naar zwolle@medrie.nl, dan sturen wij u de samenvatting toe).

Inspireert dit tot meer / andere inzichten, wij ontvangen uw input graag door middel van een mail aan zwolle@medrie.nl of via de connectgroep Toekomst Chronische Zorg