Doorontwikkeling chronische zorg: pilot CLEAR

Tags: Flevoland, Zwolle, Hardenberg
05-03-2024

In de tweede helft van 2023 is er in de regio Flevoland ervaring opgedaan met Clear. Bij een bepaalde doelgroep patiënten is ingezet op (meer) samenwerking met diëtist en een actieve rol voor de patiënt.

Hiervoor hebben patiënten hun voeding bijgehouden en konden ze m.b.v. de CLEAR -app en een glucosesensor het effect van voeding inzien. Er hebben 7 huisartsenpraktijken, 4 diëtistenpraktijken en 30 patiënten deelgenomen. In deze pilot is onderzocht in hoeverre de patiënt in een vroeger stadium bewuster wordt van de invloed van voeding waardoor glucosewaarden verbeteren, de patiënt zich beter voelt en meer grip ervaart en daardoor ook minder zorg van een professional nodig heeft.

De uitkomsten van de pilot worden beschreven in dit rapport. Met de betrokken diëtisten en praktijkondersteuners zijn deze uitkomsten besproken. Er werd zeker herkend dat het gebruik van de sensor en de app patiënten meer inzicht geeft. Daardoor kan men meer zelf de regie nemen en ontstaat er een ander gesprek met de professional. Bij het merendeel van de patiënten die hebben deelgenomen aan de pilot is het Hba1c verlaagd.

Vanuit deze kleine pilot is nu nog niet eenduidig vast te stellen of er sprake kan zijn van tijdbesparing voor de praktijk. Met name ten aanzien van de inclusie en informatie/instructie voor de patiënt zijn verbeterpunten benoemd.

Optie is een vervolgpilot op te zetten waarbij het proces van aanmelden en opvolgen in zowel de huisartsenpraktijk als diëtistenpraktijk meer uitgewerkt wordt. De aanpassingen die Clear reeds heeft doorgevoerd t.a.v. instructie aan praktijken en patiënten zal daarbij behulpzaam zijn. We streven ernaar hiermee rond de zomer aan de slag te kunnen gaan samen met geïnteresseerde diëtisten- en huisartsenpraktijken