COPD: uitslag en vervolg n.a.v. enquête spirometrie

Tags: Flevoland
17-11-2022

Deze enquête is door 29 huisartsen en 39 POH’ers ingevuld. De Caspir cursus vindt men inhoudelijk goed, maar de tijdsinvestering (te) fors. Ruim de helft van de huisartsen-respondenten en een kleine 40% van de POH-respondenten geeft er de voorkeur aan het diagnostische spirometrieonderzoek in de praktijk te kunnen blijven aanbieden. Waar de een dit echt van meerwaarde vindt zeggen anderen: ‘gevoel diagnose te missen bij complexere patienten’ en ‘Ik vind een diagnose stellen die zoveel impact heeft op het leven van mensen moet zeer deskundig worden gesteld. Een longlaborante heeft een opleiding van 4 jaar gedaan, ik had een cursus van enkele maanden’.

Wat betreft de controle spirometrie geeft ruim 60% van de huisartsen-respondenten en ruim 70% van de POH-respondenten aan dit in de praktijk te willen kunnen blijven aanbieden.

In geval de praktijk geen spirometrieonderzoek meer kan/wil aanbieden geeft meer dan 70% van HA en POH aan dat de voorkeur uitgaat naar een externe partij in de eerste lijn. Horizontaal verwijzen is geen breed gedragen optie.

Ruim 70% van de huisartsen en bijna 80% van de POH’ers aan dat ze het een goed idee vinden dat Medrie de mogelijkheid onderzoekt of het spirometrieonderzoek door een andere partij kan worden aangeboden. In de opmerkingen lezen we verder terug dat een aantal praktijken het echt een waardevolle aanvulling vinden op hun vak en het werk afwisselend maakt.

Vervolg

De uitslag van de enquête is besproken met het kwaliteitsteam COPD en met de regiodirectie. Op basis van de uitslag van de enquête als ook geluiden in ‘de wandelgangen’ blijkt dat er behoefte is voor een deel van de praktijken het spirometrieonderzoek te kunnen uitbesteden. Er is besloten dat Medrie gaat verkennen welke aanbieders (zowel ziekenhuizen als andere partijen) mogelijk een eerstelijns spirometrieonderzoek zouden kunnen aanbieden in onze regio. Op basis van die informatie kan beoordeeld worden of het aansluit bij de behoefte en e.e.a. praktisch en financieel uitvoerbaar is.