Aanmelden implementeren OZO-verbindzorg regio Flevoland

Tags: Flevoland
12-11-2019

OZO verbindzorg is een communicatieplatform voor onderlinge communicatie tussen patiënt/mantelzorger, 

thuiszorg/verzorgingshuis, huisarts, welzijn, maatschappelijk werk, specialist ouderengeneeskunde, ziekenhuis en andere betrokkenen www.ozoverbindzorg.nl/voor-wie/. Een huisartsenpraktijk kan, bovenop de module ‘kwetsbare ouderen’, de ‘communicatiemodule’ aanvragen bij ZK. Per kwetsbare oudere is zo een bedrag van €25 beschikbaar. Wanneer (op initiatief van) een huisartsenpraktijk OZO wordt geïmplementeerd factureert OZO verbindzorg (voornoemd bedrag) aan de praktijk.

Implementatie
Elke huisartsenpraktijk/-groep die de communicatiemodule heeft gecontracteerd en wil starten met OZO verbindzorg, kan zich melden bij Medrie. Medrie onderhoudt contact met Karin Brinkhof, projectleider OZO. Karin Brinkhof organiseert dan een informatiebijeenkomst (1 uur) met de betreffende partners. Vervolgens organiseert de projectleider scholingen, bv voor assistenten en wijkverpleging. Ervaring is dat het verdere implementatietraject voor de huisarts weinig tijdsinvestering meer vraagt.

Wanneer meerdere huisartsenpraktijken zich aanmelden hoeven er minder bijeenkomsten te worden gehouden en is de tijdsinvestering, ook voor wijkverpleegkundigen etc. beter behapbaar.

Toegevoegde waarde van OZO verbindzorg 

  • Ondersteunt samenwerking en communicatie van multidisciplinaire samenwerking (in de wijk), niet afhankelijk van de bereikbaarheid/beschikbaarheid van andere professionals. OZO verbindzorg is m.n. geïntroduceerd t.b.v. de ouderenzorg, maar ook denkbaar voor andere kwetsbare groepen. Iedereen is gelijk geïnformeerd.\
  • De patiënt voert de regie over de toegang van gebruikers waardoor privacy/AVG problemen m.b.t. communicatie wordt voorkomen.

De afgelopen periode is met de VVT instellingen (Coloriet, Talma Urk, ZONL, Icare, WZF), ziekenhuizen (St. Jansdal (SJD) en Antonius), gemeenten in de provincie Flevoland en de provincie Flevoland contact geweest over de inzet van OZO verbindzorg. Men staat daar positief tegenover en wil eraan meewerken dit in de regio (verder) uit te rollen.