25 november 2021: Ouderenzorg regio Zwolle/Hardenberg - webinar

Tags: Zwolle, Hardenberg
02-09-2021

In de huisartsenpraktijk krijgen we steeds meer te maken met ouderen met complexe problemen die steeds langer thuis wonen met de benodigde hulp vanuit meerdere organisaties. Er ontstaan soms dilemma’s en hoe los je die dan op?

 

 

Recent is in de regio Hardenberg een enquête gehouden om te onderzoeken welke behoefte aan nascholing op dit terrein was en hierin werden o.a. de volgende onderwerpen genoemd: diagnosticeren (jong) dementie, bedden en WLZ aanvraag, wet zorg en dwang, de rol van de casemanager, signaleren van kwetsbare ouderen etc.

We starten daarom op donderdag 25 november a.s. van 19.00 – 21.00 uur met een webinar over het onderwerp dementie, maar het is de bedoeling dat er meer onderwerpen volgen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om na dit webinar aan te geven waar u nog meer behoefte aan heeft.

Deze scholing is ontwikkeld door de kaderhuisartsen uit de beide regio’s, samen met een specialist ouderenzorg en een praktijkverpleegkundige. Het belooft een praktische avond te worden waarin de deelnemers met een casus aan de slag gaan. Omdat de hele praktijk te maken krijgt met ouderen, is er een nascholing voor alle praktijkmedewerkers

We willen u vragen zich uiterlijk maandag 25 oktober aan te melden zodat we kunnen kijken hoe de verdeling is tussen de verschillende beroepsgroepen zodat we hier op kunnen anticiperen via onderstaande link:

Dementie - Ouderenzorg regio Zwolle/Hardenberg - Scholingsportal - Medrie