Regioplan O&I 2022

02-06-2022

Regioplan Organisatie & Infrastructuur 2022 Medrie
Organisatie en Infrastructuur (O&I) is opgebouwd uit een viertal onderdelen/betaaltitels: ondersteuning ketenzorg en thema’s op wijk-, praktijk- en regiomanagementniveau. Het regioplan vormt de basis van waaruit gewerkt wordt in de Medrie-regio als het gaat om bijvoorbeeld ondersteuning ketenzorg, vernieuwing en innovatie van het huisartsenzorgaanbod en versterken van samenwerking in de eerste lijn. ​
Het plan is toegespitst op de regionale problematiek en ambities en volgt de principes van quadruple aim. Dit plan vormt het kompas voor de verdere ontwikkeling van het beleid en de activiteiten in de komende jaren.