Inzet referentiearchitectuur voor efficiencyslag huisartsenpraktijken

Tags: Flevoland, Zwolle, Hardenberg
27-07-2021

Ook in de huisartsenpraktijk speelt digitalisering een steeds grotere rol. Elke praktijk gebruikt zo z’n eigen systemen en heeft z’n eigen ideeën en ambities. Huisarts Lukas Brouw uit IJsselmuiden zag vanuit zijn eigen praktijk en in gesprekken met collega-huisartsen, dat er zeker nog winst te behalen is in de steeds drukkere huisartsenpraktijk als digitale systemen eenvoudig werken en goed met elkaar gekoppeld zijn. In zijn optiek moet digitalisering de zorg beter en makkelijker maken, waarbij de focus ligt op tijdwinst voor de huisarts. Vanuit de regiotafel* waren er meerdere verzoeken ingediend voor ondersteunende programma's, maar van daaruit worden bestaande programma's niet vergoed. Hoe mooi zou het zijn om krachten te bundelen en dit Medrie-breed op te pakken?

Inventarisatie
Daarom diende de bevlogen huisarts namens de LHV, regio Flevoland, Hardenberg en Zwolle hiertoe een voorstel in bij de regiotafel. Van daaruit zijn Julius Ypma (ICT- en datastrateeg bij Medrie) en de IDEE-commissie** ermee aan de slag gegaan. Julius: “De eerste stap is bekijken wat er nu al is. Samen met TwynstraGudde doen we een inventarisatieonderzoek in de Medrie-regio’s om te kijken naar de stand van zaken op het gebied van ICT. Welke systemen worden gebruikt, welke toekomstplannen heeft de praktijk en waar is nog ondersteuning bij nodig. Ook wordt bij de inventarisatie gekeken welke ervaring de ene praktijk al heeft, waar een andere misschien ook wat aan heeft.”

Huisartsen eigen Referentie Architectuur (HeRA)
“In dit onderzoek maken we gebruik van een referentiearchitectuur. Dat is een overzicht, waarin de componenten staan die een rol (kunnen) spelen in de automatisering binnen een praktijk. Zoiets bestond nog niet in huisartsenland. Op basis van onze eigen kennis en ervaring, bestaande referentiemodellen, het applicatielandschap van huisartsenpraktijk Het Dok op Urk en kennis van de leden van de IDEE-commissie hebben we deze referentiearchitectuur ontwikkeld. En we noemen het HeRA: Huisartsen eigen Referentie Architectuur. Door met één referentiearchitectuur te werken kunnen huisartsenpraktijken zich gemakkelijker met elkaar vergelijken en ‘best practices’ ophalen.” Lukas Brouw: “In de praktijk moet nog wel de vertaalslag gemaakt worden van referentiekader van de huisarts naar referentiearchitectuur HeRA."

Inventarisatie middels enquêtes
Het eerste deel van het inventarisatieonderzoek is afgerond. Dat was een enquête, gehouden onder de Hagro's van huisartsen die zijn aangesloten bij de IDEE-commissie. Julius: “We toetsen nu wat verbeterpunten in de enquête zijn. Het is best ingewikkeld om ICT-systemen in kaart te brengen en we willen in de enquête zo goed mogelijk aansluiten bij de taal en de dagelijkse gang van zaken in de huisartsenpraktijk, om daarmee optimale output te krijgen. De verbeterpunten verwerken we, waarna in september deel twee van de enquête uitgezet wordt onder andere Hagro’s***. Daarna volgt de eindrapportage.

ICT-ambitie in kaart
“Het doel is per praktijk een applicatielandschapskaart en leveranciersoverzicht te hebben. Ook is per Hagro de ICT-ambitie in kaart gebracht. Dit kunnen de praktijken gebruiken als hun eigen routekaart in ICT-landschap. En we leveren een aantal concrete (regiobrede) voorstellen voor minimaal 5 quick-wins. Dit alles heeft als doel dat ICT soepeler verloopt en kwaliteit- en tijdswinst oplevert in de huisartsenpraktijk. Zodra de eindrapportage er is, zullen we de uitkomsten daarvan delen”, vertelt Julius enthousiast tot slot.

 

*Regiotafel = financieringsconstruct voor innovaties in de huisartsenzorg.

**IDEE-commissie= ICT Deel en Experimenteer Commissie. De commissie bestaat uit huisartsen die samen met Medrie ICT-vraagstukken bespreken, ideeën ophalen en voorstellen toetsten.

*** Hagro = huisartsengroep