Disclaimer

Medrie streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie op de website zodat de informatie actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kan Medrie niet garanderen dat de informatie altijd bijgewerkt is. De houders van de site zijn niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.