Bewijs coronavaccinatie, de meest gestelde vragen

Dit voorjaar hebben medewerkers van de huisartsenposten van Medrie de coronavaccinaties verzorgd van bewoners van diverse woonvormen in de regio. Nu krijgen we veel telefoontjes over het bewijs van vaccinatie. Graag geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Waar kan ik het bewijs van mijn* coronavaccinatie vinden?
Heeft u een bewijs van vaccinatie nodig bijvoorbeeld voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Kijk dan op www.CoronaCheck.nl. Via de app CoronaCheck op uw smartphone kunt u zelf het vaccinatiebewijs regelen. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Bel naar 0031-247447247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen.

Mijn* vaccinatiebewijs is niet te vinden op CoronaCheck.nl, wat nu?
Heeft u CoronaCheck.nl gecontroleerd, maar is uw vaccinatiebewijs niet te vinden? De verantwoordelijkheid voor registratie van de vaccinatie van patiënten in kleinschalige woonvormen ligt bij de huisarts. Neem daarom per e-mail contact op met uw huisartsenpraktijk. Medrie kan u helaas niet helpen.

Waarom kan ik mijn* vaccinatie niet inzien/vinden?
Er zijn drie mogelijkheden waarom u uw* vaccinatie niet kunt inzien/vinden.

  1. U* heeft geen toestemming gegeven voor registratie bij het RIVM.
    2.            De huisarts heeft de registratie van de vaccinatie nog niet afgerond.  
    3.            De huisarts heeft de registratie wel afgerond, maar deze is nog niet verwerkt bij het RIVM.

Wat moet ik doen om alsnog een vaccinatiebewijs te ontvangen?
Stuur een e-mail naar uw eigen huisartsenpraktijk. Neem GEEN telefonisch contact op. De reguliere patiëntenzorg kan hierdoor worden verstoord. Het e-mailadres kunt u vinden op de website van uw huisarts. Geef in deze mail aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen. Vermeld daarbij uw contactgegevens.

De huisarts kan via een uitzonderingsroute een vaccinatiebewijs aanmaken als:

  • Er geen toestemming gegeven is voor het delen van gegevens met het RIVM.
  • Er geen BSN bekend is na vaccinatie.
  • De vaccinatiegegevens niet geregistreerd staan bij het RIVM na vaccinatie.
  • Een doorgemaakte COVID-19 infectie niet geregistreerd staat maar wel bij u bekend is.

Waarom kan Medrie mij niet verder helpen?
Medrie kan u helaas niet helpen bij het verkrijgen van het gewenste vaccinatiebewijs, omdat wij niet beschikken over het vereiste een BIG-nummer.

Ik wil op korte termijn op reis en mijn vaccinatiebewijs is nog niet zichtbaar. Wat nu?
Wij begrijpen dat het heel vervelend is dat uw vaccinatiebewijs nog niet zichtbaar is. Wilt u toch op korte termijn op reis? Laat dan een PCR-test doen. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid

 

* Het kan hierbij ook gaan om uw kind/naaste/cliënt, voor wie u als familielid, mantelzorger of professional het coronabewijs wilt opvragen